Akce Ukliďme Česko

Záleží nám na prostředí, ve kterém žijeme, kudy chodíme do práce a kde trávíme volný čas, proto jsme se v ALTECu rozhodli připojit k akci Ukliďme Česko a vyrazili jsme do ulic našeho města likvidovat nepořádek a odpadky, které se během léta na některých místech nashromáždily. Bohužel nás zasáhla vlna nemocí a neočekávaných událostí, a proto se původní počet dobrovolníků snížil takřka na polovinu. I přes menší účast jsme nakonec prošli naplánované trasy. Jednalo se o Rokycanovu ulici s přilehlými místy a dále stezku od koupaliště do ulice Alešova s okolím vlečky a poté okruhem okolo lipnického hřbitova zpět ke koupališti. Zejména u vlečky, podél uličky spojující Alešovu a Bezručovu ulici, jsme zaznamenali největší počet „úlovků“ a na poměrně malém prostoru jsme naplnili hned dva velké pytle. Vytipování vhodné lokality probíhalo ve spolupráci s Odborem životního prostředí na Městském úřadě, kde nám zároveň zajistili pytle a svoz odpadů od Technických služeb, za což jim patří náš dík. Akci hodnotíme jako zdařilou, počasí nám přálo a byl za námi vidět kus práce, proto jsme se rozhodli, že si to na jaře zopakujeme.