PLÁNOVANÉ AKCE

Designed by Freepik

WORKSHOP "Servisní kaleidoskop"

Na setkání bude předneseno několik krátkých přednášek pro podporu podnikání v oblasti servisu a opravárenství. V rámci zvolených témat je kladen důraz na digitalizaci, mobilitu a bezpečnost firemních informací. Představená řešení kladou důraz na úsporu lidské práce, nízké počáteční náklady a ROI.

Místa a termíny konání:

10.3.2020 BRNO, 31.3.2020 PRAHA, 22.4.2020 BRATISLAVA, 29.4.2020 HRADEC KRÁLOVÉ

Více informací a registrace