Aktuality z oddělení ALTEC Aplikace

Designed by freepik

Ke dni 30.9.2019 byla podpisem akceptačního protokolu uzavřena subdodávka ALTECu pro společnost CAD Studio s.r.o. Obsahem subdodávky byla vazba ALTEC Aplikace a SW Vault ve společnosti Farmet a.s. Česká Skalice, práce se týkaly hlavně komunikace v oblasti TPV. Konkrétní body spolupráce jsou hlavně

– zpřístupnění kmenových dat ALTEC Aplikace pro Vault (ceník, číselníky atd.)

– import kusovníku z Vaultu do ALTEC Aplikace

– doplnění dat ALTEC Aplikace po importu

– generování pracovních postupů na základě kusovníku ve speciálních oblastech.

Aktuálně mají desítky konstruktérů ve Farmetu usnadněnou práci díky propojení obou systémů a nemusí pořizovat data duplicitně. Práce na zakázce trvala déle než rok a zohledňovala i množství dodatečných úprav ze strany Farmetu, složité testování a podporu při najetí rutinního provozu ve dnech 23.9. a 24.9.2019.

Dále byla na konci září dokončena implementace SW SOCOS na vytěžování faktur ve společnosti MANDÍK a.s. Součástí implementace byla i vazba na ALTEC Aplikace. Společnost má nyní automatizován celý postup přijetí došlé faktury: Vytěžení – Evidence – Schvalování – Převzetí do UCT – Zaúčtování.

Jsme rádi, že se oba tyto projekty podařilo úspěšně dokončit ke spokojenosti našich zákazníků.