cs | en

Sledujte nás: 

Vizionáři 2017: ALTEC společně se Strojmetal Aluminium Forging převzali ocenění za inovace

Systém STROJBAN, který vyvinula společnost ALTEC a.s. společně se společností Strojmetal Aluminium Forging s.r.o. získal prestižní ocenění VIZIONÁŘ 2017. Cena je udělována v rámci projektu VIZIONÁŘI, který vyhlašuje a organizuje společnost CzechInno. Projekt je zaměřen na podporu inovativních projektů z nejrůznějších oborů a v letošním roce se konal už jeho 7.ročník.

Ve čtvrtek 7. 12. 2017 se v pražském hotelu Belvedere uskutečnilo slavnostní předání této ceny, kterou Jaroslav Vlášek společně s panem Michalem Čapkem ze společnosti STROJMETAL převzali z rukou pana Ing. Petra Kameníka, náměstka ministra průmyslu a obchodu ČR.

Našim kolegům Jaroslavu Vláškovi, Aleši Vanclovi a Janu Špůrovi, kteří mají na vývoji systému STROJBAN lví podíl, srdečně blahopřejeme k získání tohoto ocenění. Blahopřejeme a děkujeme také společnosti STROJMETAL, zejména panu generálnímu řediteli a majiteli panu Ing. Miroslavu Jelínkovi, který s myšlenkou systému STROJBAN přišel jako první. Je třeba zdůraznit, že STROJMETAL má významný podíl na vývoji STROJBANu, protože tvoří zadání, naše vytvořené softwarové řešení testuje a nese také převážnou část nákladů na vývoj.

Co vlastně STROJBAN je?

Systém STROJBAN je nově koncipovaná logistika přepravních palet (kontejnerů) ve výrobním procesu od vstupu, až po výstup. V kterémkoli okamžiku poskytuje informaci o průběhu výrobní objednávky a o umístění palet s polotovary v kterékoli fázi výroby.

STROJBAN je založen na komunikaci s aplikací IFS, která slouží jako základní informační systém v rámci celé společnosti Strojmetal Aluminium Forging s.r.o. Veškerá data (údaje o výrobních objednávkách, technologické postupy, kontrolní plány apod.) jsou uložena v databázi aplikace IFS a systém STROJBAN je podle potřeby používá. Naopak jeho prostřednictvím je prováděn sběr dat, která se pak do databáze IFS zapisují.

Zaznamenává se např. čas zahájení a ukončení operace, zápis počtu zpracovaných kusů, pohyby přepravních palet mezi pracovišti, provedení kontroly výrobku apod. Předpokládá se použití Strojbanu pro záznam údržbových prací a činností.