Vizionáři 2017: ALTEC společně se Strojmetal Aluminium Forging převzali ocenění za inovace

Vizionář 2018-foto-Jaroslav-Vlášek-ALTEC

Systém STROJBAN, který vyvinula společnost ALTEC a.s. společně se společností Strojmetal Aluminium Forging s.r.o. získal prestižní ocenění VIZIONÁŘ 2017. Cena je udělována v rámci projektu VIZIONÁŘI, který vyhlašuje a organizuje společnost CzechInno. Projekt je zaměřen na podporu inovativních projektů z nejrůznějších oborů a v letošním roce se konal už jeho 7.ročník.

Ve čtvrtek 7. 12. 2017 se v pražském hotelu Belvedere uskutečnilo slavnostní předání této ceny, kterou Jaroslav Vlášek společně s panem Michalem Čapkem ze společnosti STROJMETAL převzali z rukou pana Ing. Petra Kameníka, náměstka ministra průmyslu a obchodu ČR.

Našim kolegům Jaroslavu Vláškovi, Aleši Vanclovi a Janu Špůrovi, kteří mají na vývoji systému STROJBAN lví podíl, srdečně blahopřejeme k získání tohoto ocenění. Blahopřejeme a děkujeme také společnosti STROJMETAL, zejména panu generálnímu řediteli a majiteli panu Ing. Miroslavu Jelínkovi, který s myšlenkou systému STROJBAN přišel jako první. Je třeba zdůraznit, že STROJMETAL má významný podíl na vývoji STROJBANu, protože tvoří zadání, naše vytvořené softwarové řešení testuje a nese také převážnou část nákladů na vývoj.

Co vlastně STROJBAN je?

Systém STROJBAN je nově koncipovaná logistika přepravních palet (kontejnerů) ve výrobním procesu od vstupu, až po výstup. V kterémkoli okamžiku poskytuje informaci o průběhu výrobní objednávky a o umístění palet s polotovary v kterékoli fázi výroby.

STROJBAN je založen na komunikaci s IFS Applications, která slouží jako základní informační systém v rámci celé společnosti Strojmetal Aluminium Forging s.r.o. Veškerá data (údaje o výrobních objednávkách, technologické postupy, kontrolní plány apod.) jsou uložena v databázi IFS Applications a systém STROJBAN je podle potřeby používá. Naopak jeho prostřednictvím je prováděn sběr dat, která se pak do databáze IFS zapisují.

Zaznamenává se např. čas zahájení a ukončení operace, zápis počtu zpracovaných kusů, pohyby přepravních palet mezi pracovišti, provedení kontroly výrobku apod. Předpokládá se použití Strojbanu pro záznam údržbových prací a činností.