Srdečně Vás zveme na workshop

OCHRANA INFORMACÍ A JEJICH SPRÁVA

Bezpečnost nebo komfort? Přednášky a diskuse na připravovaném ECM workshopu se budou věnovat základním vlastnostem a přínosům při rozvoji firemních agend resp. „firemního intranetu“. Právě firemní dokumenty a v nich obsažená firemní data se často dostávají mimo kontrolu firemních aplikací. Mohou za to aktuální potřeby na mobilitu, sdílení a týmovou spolupráci. Firemní aplikace kategorie ECM & DMS poskytují nástroje nejenom pro řízení a správu dokumentů, ale také pro řadu dalších aktivit, které jsou potřebné a použitelné v každé společnosti.

17. května 2018, 8:30 - 12:00h

EA Hotel Tereziánský dvůr, Hradec Králové

Program workshopu

 • 8:20 - 8:40       Registrace účastníků a snídaně
 • 8:40 - 9:00       Úvod a základní informace o DMS a ECM aplikacích (Jindřich Kahoun)
 • 9:00 - 9:20        Zpracování dokumentů s využitím metadat (Oldřich Hlaváček, ERPIO)
 • 9:20 - 9:40        Mzdový portál pro ochranu personálních dat (Jindřich Kahoun)
 • 9:40 - 10:00      Řízení toku práce a schvalování z mobilních zařízení (Petr Keil, ALTEC)
 • 10:00 - 10:20    Přestávka na kávu
 • 10:20 - 10:40     Biometrické podpisy v terénu usnadňují práci řadě profesí (Jindřich Kahoun)
 • 10:40 - 11:00      Práce s dokumenty v oblasti Řízení lidských zdrojů (Vladimír Pozdníček, PROFI-MEN)
 • 11:00 - 11:20       Univerzální mobilní appka udělá všechno co si přejete (Oldřich Hlaváček, ERPIO)
 • 11:20 - 11:40        Bezpečné a rychlé schvalování faktur a správa smluv (Petr Keil, ALTEC)
 • 11:40 - ...             Závěrečná diskuze
 
Pozn.: Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu v programu.

Anotace jednotlivých přednášek:

Magické slůvko ECM popisuje technologie, které jsou v našem regionu málo známé. Naproti tomu v západní Evropě i za velkou louží jsou již téměř překonané. Zaspali jsme nebo míříme jinam?

Zpracování dokumentů s využitím metadat

Systém správy dokumentů M-Files přináší jednoduché ovládání, snadnou administraci, výborné workflow pro automatizaci oběhu a schvalování dokumentů. Základem pro efektivní a jednoznačné zpracování dokumentů jsou metadata. Prostřednictvím metadat jsou nejenom dokumenty kategorizovány a vyhledávány, ale prostřednictvím metadat lze automatizovaně nastavovat přístupová práva, a to i v závislosti na stavu zpracování dokumentu.

Mzdový portál pro ochranu a sdílení personálních dat

Systém správy dokumentů M-Files můžeme chápat jako elektronický trezor. „Co je zde uloženo, je pod nepřetržitou kontrolou.“ Toto lze chápat tak, že všechny změny jsou monitorovány a také chráněny přístupovými právy i v případě, že k dokumentům přistupují uživatelé z mobilního zařízení nebo z webu. Na tomto principu jsme ve spolupráci se společností SM-Data, vytvořili portál, který poskytuje zaměstnancům firmy výplatní pásky a osobní dokumenty namísto, aby se zasílaly emailem nebo předávaly v papírové podobě. Uvedené řešení je v souladu s ochranou osobních informací ve smyslu nařízení GDPR.

Řízení toku práce a schvalování z mobilních zařízení

M-Files jako ECM aplikace nebo lépe firemní intranet, umožňuje efektivní a právy řízené zpracovávání strukturovaných i nestrukturovaných dat. Podporuje tvorbu firemních agend pro zajištění řady činností, které není vhodné realizovat v rámci ERP, CRM nebo jiných firemních aplikacích.

Biometrické podpisy v terénu usnadňují práci řadě profesí

S elektronickými podpisy jsme se všichni již setkali. S biometrickými podpisy elektronických dokumentů pravděpodobně méně. Tato technologie je známá z některých bank, kde se klient podepisuje na elektronické podpisové podložce, která je připojena centrálnímu serveru. Signatus,  o kterém budeme mluvit na tomto workshopu, však žádný server nepotřebuje, podepisovat můžete i mimo dosah internetu, prostě kdekoliv a kdykoliv. Hlavní výhodou však je, že po podpisu můžete podepsaný dokument obsahující všechny biometrické údaje v zašifrované podobě uložit do M-Files a tak jej zabezpečit, spustit workflow či provádět jakékoliv standardní činnosti v bezpečném módu.

Univerzální mobilní appka udělá všechno, co si přejete

Mobilních aplikací je velké množství a vznikají další jak pro zábavu, tak i pro práci. ERPIO One je prázdná aplikace, která po instalaci skoro nic neumí. Jakmile ji však připojíme k vašemu informačnímu systému, stane se z ní mobilní pracoviště pro jakoukoliv profesi.

Bezpečné a rychlé schvalování faktur a správa smluv

M-Files není jenom světově uznávaná DMS aplikace, ale také špičkový ECM systém, který umožňuje zpracovávat dokumenty jako nestrukturovaná data společně s daty strukturovanými, uložených v databázích informačních systémů. Tato vlastnost má řadu výhod pro sdílení a zpracování dat v rámci firemního intranetu. M-Files umí data číst z jiných aplikací a aplikacím je poskytovat. Tím se stává komunikační platformou a umožňuje tvorbu a rozvoj firemních agent pro různorodá použití. V konečném důsledku je to prostředí, které poskytuje řízený přístup k informacím všem zaměstnancům.