IFS Applications 10 zefektivňují podnikání

Designed by Freepik

IFS Applications 10 jsou navrženy pro optimalizaci aktuálních podnikových procesů s cílem dosažení lepších výsledků nejen v současnosti, ale také v budoucnosti. Pracují stejným způsobem jako vy, ať už má vaše podnikání vysoké nároky na provozní prostředky, je orientované na produkt nebo zaměřené na služby. Toto skvělé řešení s komplexními funkcemi vám pomůže lépe obsloužit vaše zákazníky a současně vyniknout před konkurencí.

Společnosti zaměřené na produkt

IFS Applications podporují kompletní proces různých druhů výroby – od návrhu, konstrukce, technologie, konfigurace až po výrobu, dodání a volitelné služby. Nabízejí grafické uživatelské rozhraní s funkcemi přetahování myší a také MRP založené na poptávce (DDMRP), takže vaše podnikání bude maximálně efektivní. Integrované funkce pro řízení jakosti umožňují ověřovat kvalitu v průběhu celého výrobního procesu, řešit audity, hlášení neshodné výroby nebo realizaci nápravných a preventivních opatření.

Společnosti zaměřené na provozní prostředky

Aby bylo možné měřit a řídit výkonnost vašeho majetku, potřebujete robustní integrované řešení, které zohlední kontext jeho provozu. potřebujete spravovat jeho hierarchii. IFS Applications nabízí funkci pro monitorování stavu a spolehlivosti majetku pomocí IoT. Na základě získaných dat je možné plánovat odstávky, opravy, příp. výměny zařízení. Péče o majetek je klíčová a funkčnosti IFS Applications pokrývají všechny aspekty údržby, pracovních plánů, odstávek včetně integrace do nákupu, skladů a optimalizace zdrojů od manuální až po plně dynamickou. Vaši vlastní nebo smluvní mobilní pracovníci mají možnost snadno a jednoduše vykazovat odvedenou práci, vydaný materiál a čas, aby bylo možné zajistit robustní analýzu všech klíčových metrik souvisejících s provozním majetkem.

Společnosti zaměřené na služby

IFS Applications nabízejí podporu skutečně kompletního řízení životního cyklu služeb (SLM). Od úvodního požadavku zákazníka nebo detekce potřeby servisu prostřednictvím IoT až po funkce související se smlouvami a zárukou včetně speciálních zákaznických cen nebo správy smluv o úrovni služeb (SLA). Dále nabízejí funkcemi nabitou mobilní aplikaci, kterou lze konfigurovat tak, aby splňovala vaše specifické servisní postupy. Nechybí ani šablony úloh pro více pracovišť a pokročilé programy preventivní údržby, které zajišťují dokonalou kontrolu nad plánováním údržby. IFS Applications poskytují platformu pro servitizaci.

Všechny společnosti

Podnikání v jakémkoli průmyslovém odvětví vyžaduje aktivní řízení lidí a financí. IFS Applications poskytují vizualizaci a nástroje pro řízení v souladu s požadavky zákazníka – a to od každodenního transakčního, finanční a personálního řízení až po strategické řízení podnikové výkonnosti. Vestavěné CRM zjednodušuje spolupráci mezi obchodníky a pracovníky v zázemí společnosti při prodeji produktů a služeb.

Dále nabízejí veškeré kontrolní systémy, které potřebujete k tomu, aby se vám na trhu dařilo, včetně globální podpory legislativy v různých zemích, více hlavních knih pro efektivní zúčtování, centrální kontroly daní, skutečné a plně funkční konsolidace.

Obsahují také vestavěný modul pro HR s mobilní samoobsluhou, kompletní sadu funkcí pro rozvoj lidského kapitálu a možnost vizualizace a přímého přístupu ke všem těmto procesům ze sady lobby a řídicích panelů, jež umožňují vlastní úpravy. Nechybí ani sada provozních a podnikových strategických nástrojů pro řízení výkonnosti a hodnocení rizik.

Připravme se na budoucnost společně

Pracujeme s vámi na optimalizaci vašeho podnikání. Spolupráce pro nás začíná již v nejranějších fázích vývoje produktu. Zákazníky zapojujeme do našeho vývojové cyklu prostřednictvím poradních rad (Industry Advisory Councils), v jejichž rámci zkoumáme nové obchodní modely, trendy a příležitosti, které vyžadují nové funkce a nové technologie v IFS Applications.

Vývoj a realizace tohoto procesu určitý čas trvají a nesou s sebou také mnoho změn. Funkce, která dávala smysl na počátku projektu, již nemusí být o šest měsíců později optimálním řešením. Proto k vývoji softwaru přistupujeme agilně a využíváme nástroje, architekturu a procesy, které tuto změnu usnadňují. Předtím, než uvedeme novou funkci na trh, ji zařadíme do programu pro první uživatele, kde ji používají skuteční zákazníci. To znamená, že jakmile je projekt dokončen, víme – a zákazník má ověřeno – že software pracuje tak, jak má, a že dokáže splnit jeho požadavky.