Společnost ALTEC a.s. realizuje s finanční podporou Evropské unie v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost projekt vývoje software pod názvem " Vývoj standardizovaných aplikačních softwarových komponent pro vizualizaci změn stavů podnikových zdrojů a kapacit".

V rámci projektu bude žadatelem vyvinuta sada softwarových komponent. Komponenty budou sloužit pro získávání dat z podnikových výrobních a logistických procesů v reálném čase. Jejich další funkcí bude vizualizace průběhu podnikových procesů a jejich změn, která bude rovněž probíhat v reálném čase. Součástí projektu bude vývoj systému pro snadné a rychlé napojení těchto softwarových komponent k jakémukoliv standardnímu ERP systému. Hlavním cílem projektu je zvýšení nabídky nových softwarových produktů a služeb poskytovaných společností ALTEC a.s., které se pozitivně projeví zvýšením konkurenceschopnosti firmy a jejího uplatnění na evropském trhu. Dalším z dílčích cílů je kromě zvýšení konkurenceschopnosti i rozvoj znalostí a dovedností IT odborníků společnosti.

Klíčovým výstupem projektu je vytvoření čtyř nových vysoce sofistikovaných softwarových komponent pro standardní ERP systémy, které umožní společnosti ALTEC nabízet zákazníkům nová specializovaná oborová řešení a služby.