Nezávislý auditor zkontroloval ALTEC Aplikace

Ke dni 16.9.2016 byl informační systém ALTEC Aplikace ve verzi A5.6 auditován nezávislým auditorem p. Kubou. Podle výroku auditora náš informační systém splňuje požadavky zákona o účetnictví a navazujících předpisů ve znění platném pro rok 2016 dle stavu legislativy k 16.9.2016.