cs | en

Sledujte nás: 

Představujeme IFS Aplikace 9 novinku ve světě ERP

Systém IFS Aplikace 9 přináší zákazníkům agilitu a flexibilitu, umožňuje rychlé reakce na změny a zefektivňuje podnikání. Inovováno je uživatelské rozhraní, přibyly nové funkce a novinkou je architektura složená z vrstev.

Reference IFS Aplikací

Švédský celopodnikový informační systém IFS Aplikace byl implementován u více než 2500 společností po celém světě. Na českém trhu se IFS objevilo v roce 2001 a získalo si již přes 25 zákazníků. Zde uvádíme výběr instalací v ČR i ve světě. 

Česká chemicko-farmaceutická společnost zaměřená na vývoj, výrobu a marketing dvou produktových skupin: aktivní farmaceutické ingredience – léčivé látky a chemické meziprodukty a speciality FARMAK, a.s., exportuje své výrobky do více než 40 zemí celého světa a podíl exportu na tržbách se blíží 90 %. Uvedení podnikového informačního systému IFS Aplikace do rutinního provozu: 1.1.2005

Farmak, a.s.

BONATRANS a.s. poskytuje kompletní sortiment od nákladních dvojkolí až po výrobky pro velmi vysoké rychlosti. Vyvíjí řešení „šitá na míru“ potřebám zákazníka, která následně dodává do téměř 70 zemí světa na 5 kontinentech. Uvedení podnikového informačního systému do rutinního provozu: 1.5.2003 Více informací

BONATRANS, a.s.

Společnost BOMAR nabízí více než 50 typů pásových pil, které doplňuje bohatý program manipulačních systémů obsahující dopravníky materiálu, délkové dorazy a podavače. Nabídka pásových pil zahrnuje stroje od malých mobilních ručních pil až po plně hydraulické, CNC-řízené automaty s možností oboustranných úhlových řezů, určené pro řezání ocelových materiálů téměř jakýchkoliv rozměrů. Uvedení podnikového informačního systému IFS Aplikace do rutinního provozu: 1.1.2004

Bomar, spol. s r.o.

EGE je skupina podniků s holdingovým uspořádáním, působící na mezinárodním trhu, která se orientuje na dodávky speciálních zařízení pro energetický průmysl – zapouzdřených vodičů, zhášecích tlumivek, ocelových konstrukcí, solárních fotovoltaických systémů a jiných. Kromě toho, že disponuje vlastní výrobní základnou, soustřeďuje specifické odbornosti pro poradenskou, projekční, obchodní i montážní činnost. Uvedení podnikového informačního systému IFS Aplikace do rutinního provozu: 1.1.2004

EGE, spol. s r.o.

Specializuje se na výrobu forem pro složité technické výlisky z termoplastů, termosetů a gumy. Produkty společnosti FIMES nacházejí uplatnění téměř ve všech významných strojírenských odvětvích – automobilovém průmyslu, elektrotechnice, letectví, optice apod. Výroba tzv. přesných odlitků metodou vytavitelného voskového modelu - v oboru odlitků z hliníkových slitin dosahuje provoz špičkové úrovně nejen v rámci České republiky, ale i v Evropě. Dlouhodobě se provoz zaměřuje na obor technicky nejnáročnějších odlitků a plní tak náročné požadavky svých zákazníků. Uvedení podnikového informačního systému IFS Aplikace do rutinního provozu: 1.1.2003 (výroba 1.7.2003)

FIMES, a.s.

Výroba, replikace, kompletace, skladování CD, DVD, vynilů, obalů na CD, DVD a vinyly a další služby spojené s výrobou a distribucí CD, DVD a vinylových desek. Uvedení podnikového informačního systému IFS Aplikace do rutinního provozu: 1.1.2004

GZ Media, a.s.

Patří k předním dodavatelům skladovacích systémů v ČR. Firma dodává paletové, konzolové a policové regálové systémy jak stabilní, tak v pojízdném (posuvném) provedení, a dále vjezdové a průjezdové regály, průběžné regály, samonosná skladovací sila a ocelové plošiny. Uvedení podnikového informačního systému IFS Aplikace do rutinního provozu: 1.1.2009

IMTRADEX, a.s.

Společnost JSP je přední český dodavatel a výrobce měřicí a regulační techniky. Dodávaný sortiment přístrojů pokrývá všechny hlavní obory měření a regulace v průmyslových podmínkách. Společnost dodává přístroje pro měření a regulaci tlaku, teploty, průtoku, tepla, hladiny, vodivosti, pH, O2 a vlhkosti. Zajišťuje přitom dodávky i servis jednotlivých přístrojů, kompletních měřicích okruhů a dodávky zařízení MaR. Uvedení podnikového informačního systému IFS Aplikace do rutinního provozu: 1.1.2003

JSP, s.r.o.

Nejvýznamnější operátor na českém elektronickém trhu práce a jedna z předních evropských e-recruitmentových společností. Uvedení podnikového informačního systému do rutinního provozu: 1.1.2007

LMC, s.r.o.

Výrobní program společnosti Panav zahrnuje široké spektrum silničních přívěsů a návěsů o celkové hmotnosti nad 9 tun. Výrobky společnosti jsou homologovány dle legislativy EU a nacházejí své zákazníky především ve střední Evropě. Uvedení podnikového informačního systému do rutinního provozu: 1.1.2004

Panav, a.s.

Společnost SOPO je specialistou na navíjení a kompletní výrobu rotorů a statorů všech druhů elektromotorů. Jako úspěšná a rozvíjející se česká firma hledala v dodavatelích IT řešení spolehlivého a schopného partnera, který by jí poskytl řešení pokrývající její potřeby. Důvodem k rozhodnutí pro výběr informačního systému byla především nekompatibilita stávajících řešení, která ve svém důsledku brzdila rozvoj firmy a ztěžovala zaměstnancům i vedení pracovní podmínky. Tuto situaci se podařilo vyřešit s pomocí společnosti ALTEC a ERP systému IFS Aplikace, jehož vybrané moduly nyní pokrývají firemní procesy a zajišťují jejich vzájemné propojení a návaznost.

SOPO, s.r.o.

Společnost SPUR vznikla v rámci privatizace Výzkumného ústavu gumárenské a plastikářské technologie (VÚGPT) v roce 1992. Tento Výzkumný ústav fungoval jako hlavní výzkumná organizace v oblasti plastů a pryže pro tehdejší celé Československo. Společnost SPUR postupně vedle výzkumné činnosti zahájila speciální plastikářskou výrobu, která byla založena převážně na vlastních výzkumných pracích. SPUR začal provozovat svou výrobní činnost v privatizovaných objektech na laboratorních a poloprovozních zařízeních v celé řadě směrů, které se postupně vyprofilovaly do dnešní podoby výrobního programu. Díky strategickým investicím především do nových a moderních technologických zařízení, je v současnosti prosperující a rozvíjející se plastikářskou firmou.

SPUR, a.s.

Společnost TOSHULIN, a.s. patří mezi přední světové výrobce svislých soustruhů. Převážná část produkce je určena na stabilní trhy průmyslově vyspělých států. Stroje z TOSHULIN, a.s. znají partneři z 58 zemí. Uvedení podnikového informačního systému do rutinního provozu: 1.1.2004

TOSHULIN, a.s.

Traťová strojní společnost, a.s. působí více než 55 let v oblasti výstavby, modernizace a rekonstrukce železničních tratí, podílí se jejich na opravách a údržbě. Činnost firmy je zaměřená především na železniční svršek. TSS je významným dodavatelem strojních technologií a technologických přeprav při uvedených činnostech a je rovněž opravárenskou základnou jak vlastního strojního a vozového vybavení, tak provádí tyto činnosti i pro cizí subjekty. Uvedení podnikového informačního systému do rutinního provozu: 1.1.2005

Traťová strojní společnost, a.s.

Dodávky komplexních řešení v oblasti automatizace pro energetiku a průmyslové procesy. Výroba zdravotnických přístrojů. Uvedení podnikového informačního systému do rutinního provozu: 1.1.2005

ZAT, a.s.

Společnost ZPA Smart Energy má vůdčí postavení v oblasti designu a výroby moderních měřících přístrojů a nabízí netradiční řešení pro management energií. Uvedení podnikového informačního systému do rutinního provozu: 1.1.2007

ZPA Smart Energy, s.r.o.