cs | en

Sledujte nás: 

IT Poradenství


Odborníci ERP společnosti ALTEC mají mnohaleté zkušenosti se zaváděním informačních systémů, mohou tedy provést své zákazníky celou cestou projektu implementace, se kterou souvisí tyto body:

Konsolidace informací
Řešení, která ALTEC svým zákazníkům nabízí, zajišťují vytvoření systému pro konsolidaci informací různých typů a různých úrovní, jejich prezentaci a nástroje pro vyhodnocení. Výsledkem takto navrženého řešení je:
 
 • snadná orientace ve výsledcích společnosti
 • rychlost a objektivnost informací
 • dostupnost informací na jednom místě
 •  možnost náhledu na detail
Vytvořením kvalitního modelu konsolidace podporovaného aplikací a příjemným nástrojem pro prezentaci výsledků vám brzy umožníme nahlédnout do skutečnosti vašich výsledků. Konsolidace informací dále zajišťuje:
 
 • určení informací pro konsolidaci a sledování
 • naprogramování datových můstků
 • výběr a implementaci vhodného konsolidačního nástroje
 • prezentaci konsolidovaných dat pomocí podnikových portálů
Optimalizace podnikových procesů
Dodavatel komplexních podnikových informačních systémů ALTEC a.s. využívá při procesu optimalizace nástroje pro zpracování procesního modelu podniku tak, aby v průběhu nebyly narušeny související podnikové procesy. Výsledkem je dokumentovaný procesní model včetně navržených úprav nastavení IS a vydefinovaných organizačních změn.
 
Optimální řešení = minimalizace nákladů, maximální zrychlení procesu
 
Postup při optimalizaci:
 • vydefinování procesu nebo skupiny procesů pro optimalizaci
 • stanovení cílů a kritérií dosažení cíle
 • stanovení časového harmonogramu a rozpočtu
 •  návrh optimalizovaného procesu a jeho testování
 • vypracování dokumentace procesu a jeho optimalizace
 • verifikace a korekce procesu
Organizace provozu IS/ICT
 • definování a popis vaší činnosti
 • optimalizace a zefektivnění
 • zprovoznění účinné softwarové podpory pro informování, organizaci a řízení odboru/oddělení pro ICT i samotný informační systém a jeho uživatele
 •  provozování „aktivního helpdesku“ – provádíme monitoring a vyhodnocení aktivit v systému. Výstupem je dokument pro vedení společnosti, který vám pomůže identifikovat chyby, problematické procesy a nedostatky uživatelů při provozu vašeho informačního systému.
Řízení projektů
Každou aktivitu zákazníka v oblasti informačních technologií lze chápat jako projekt. Řízení projektu není jednoduchou záležitostí, a to nejen díky potřebě organizovat mnohdy široké spektrum zainteresovaných pracovníků či organizací, ale často i díky komplexnosti řešeného úkolu.
 
Základní etapy projektového řízení:
 •  úvodní analýza zadání a zdrojů
 •  návrh řešení
 • realizace řešení
 • provoz, údržba, správa a rozvoj
Přínosy kvalitního vedení projektu:
 • snížení nákladů na projekt
 • nižší časové zatížení pro vaše pracovníky
 • nezávislý pohled na váš projekt
Základním klíčem  realizace projektu je synchronizace čtyř základních činností:
Časové plánování – kvalitní harmonogram, jeho aktualizace sledování a vyhodnocování jsou základními prostředky, jak udržet projekt v požadovaném časovém rámci.
 
Dostupnost zdrojů – pro dodržení časového harmonogramu musí být k dispozici kvalitní zdroje, které musí být dostupné v době, kdy jsou potřeba podle harmonogramu. Nedostatek, špatná kvalita nebo absence zdroje významně ovlivňuje časové plánování a financování projektu.
 
Financování – každý projekt musí být řízen tak, aby byl držen v původním finančním rozpočtu. V rámci projektového řízení jsou neustále kontrolovány odhadované, plánované a skutečné náklady na jednotlivé aktivity projektu.
 
Řízení dodávek – do každého projektu vstupují externí nebo vlastní dodávky. Tyto dodávky musí být synchronizovány s časovým harmonogramem a finančním rozpočtem projektu. Veškerá avizovaná zpoždění musí být registrována do projektu a zároveň jsou zjišťovány jejich důsledky.
 
Finanční poradenství
Finanční poradenství poskytuje ERP společnost ALTEC a.s. svým zákazníkům prostřednictvím svého partnera Finanční Poradenství s.r.o.
 
Řízení kvality
Poradenství v oblasti řízení kvality poskytuje společnost ALTEC a.s. svým zákazníkům prostřednictvím svého partnera PALSTAT s.r.o.