Spolupráce se Svazem kováren ČR

V naší společnosti soustavně usilujeme o co nejintenzivnější kontakty s našimi klienty. Podporujeme a rozvíjíme tak naši schopnost pochopit potřeby našich zákazníků a naše softwarové aplikace a řešení připravit takovým způsobem, aby co nejlépe podporovala jejich obchodní procesy. Jedním z prostředků, které se snažíme aktivně využívat, je členství v různých profesních svazech a organizacích, kde se můžeme s našimi klienty pravidelně setkávat.

Jsme rádi, že vás zde můžeme nyní informovat, že od  1. 2. 2019 se naše společnost ALTEC a.s. stala novým přidruženým členem Svazu kováren ČR (SKČR). Svaz sdružuje průmyslové kovárny, výrobce strojů a zařízení pro tváření kovů za tepla, obchodní a servisní společnosti, výzkumné ústavy a školy, aktivně působící v oboru.

Náš zájem spolupracovat se Svazem kováren ČR ale nevznikl nijak náhle. Předcházela mu několikaletá intenzivní spolupráce s jedním z členů tohoto svazu, společností Strojmetal Aluminium Forging, s.r.o. V této společnosti a v její německé dceřiné společnosti jsme realizovali implementaci ERP systému IFS Applications a společně s týmem pracovníků provozu Kovárna a IT oddělení Strojmetalu jsme vyvinuli komplexní specializovaný systém STROJBAN pro řízení kovárenského provozu. Systém STROJBAN využívá data z ERP systému a do databáze ERP systému naopak předává informace o stavu zakázek ve výrobě, úrovni zmetkovitosti atd.

Systém STROJBAN mj. zahrnuje nástroje pro sledování a řízení nově koncipované logistiky přepravních palet (kontejnerů) ve výrobním procesu od vstupu, až po výstup. V kterémkoli okamžiku poskytuje informaci o průběhu výrobní objednávky a o umístění palet s polotovary v kterékoli fázi výroby.

Vývoj tohoto systému byl započat v r. 2014 a od r. 2017 je systém postupně uváděn do rutinního nasazení. Jedná se o samostatnou nadstavbu ERP systému s vlastní databází, která slouží pro záznam a řízení materiálových toků, odpisů práce a kontrolních činností v procesu výroby. Mezi hlavní přínosy systému patří:

  • rychlejší a přesnější evidence průběhu výroby;
  • zpružnění výroby díky evidenci všech materiálových toků v reálném čase. Lze tak kdykoliv snadno zjistit kde, tj. na kterém pracovišti nebo skladovém místě se konkrétní výrobní zakázka právě nachází;
  • větší přehlednost o průběhu odpisů práce a kontrol v kterémkoliv okamžiku výroby;
  • snížení rozsahu papírové dokumentace.

Jedním z výstupů systému STROJBAN jsou také data pro výpočty pohyblivé složky mzdy v závislosti na výkonu konkrétních pracovníků, případně pracovních čet.

Leták s podrobnějšími informacemi o softwaru lze stáhnout ZDE

ALTEC a.s. se zároveň představil, jako nový přidružený člen SKČR, v 67. čísle časopisu Kovárenství, které vychází 2x ročně. Kromě členů svazu je rozšiřován na střední a vysoké školy, technické knihovny i mezi zájemce o toto odvětví z řad veřejnosti.