cs | en

Sledujte nás: 

ALTEC Aplikace 

ERP řešení pro menší a střední podniky

Charakteristika ERP systému ALTEC Aplikace

 • informační systém určený primárně pro menší a střední společnosti od 20 do 1000 zaměstnanců
 • kompletní soubor softwarových modulů pro řízení podniku vyvíjený společností ALTEC a.s. od roku 1991 s certifikací ISO 9001
 • komponentová architektura umožňující samostatné nasazení jednotlivých modulů a možnost jejich integrace s jinými aplikacemi uživatelů, tzn. rychlejší a cenově dostupnější implementaci ERP systému.
 • všechny komponenty jsou vybaveny propracovaným systémem parametrů a uživatelských povolení a jsou připraveny pro převod do jiného jazyka dle požadavků zákazníka
 • umožňuje efektivní a komfortní zpracování podnikových dat a plné zapojení uživatelů do kooperačních vazeb a dodavatelských řetězců
 • plně grafické uživatelské prostředí vytvořené v rámci systému MS Windows, snadný přenos dat do aplikací MS Office, zvláště MS Word a MS Excel
 • možnost využívání integrovaného reportovacího nástroje InfoMaker od firmy Sybase pro tvorbu plně grafických výstupů
 • pravidelný Upgrade ERP systému, pružná reakce na měnící se legislativu a požadavky zákazníků a trhu
 • vstupní a výstupní rozhraní umožňující přímé napojení na zařízení elektronického sběru dat
 • nové e-technologie umožňující plné využítí prostředí Internetu pro komunikaci s vlastními pobočkami, obchodními partnery a klienty
 • využívá koncept  "otevřeného podniku"  tzn.  zvyšování efektivity a konkurenceschopnosti