cs | en

Sledujte nás: 

Čárové kódy

Modul zabezpečuje návaznost na efektivní zpracování dokladů s vytištěnými EAN kódy. Jeho funkce pokrývají činnosti ve skladech, výrobě, prodeji a v evidenci dlouhodobého majetku.

Mezi základní funkce modulu Čárové kódy mimo jiné patří:

  • inventury skladů - pořízení dat offline na PDA a zpracování souboru
  • inventury majetku - pořízení dat offline na PDA a zpracování souboru
  • portace AA na PDA terminál
  • tisk ceníkových položek s čárovými kódy
  • tisk výrobní dokumentace s čárovými kódy 
  • tisk seznamu pracovníků s čárovými kódy
  • program na výdeje a příjmy související s výrobní zakázkou
  • program na zpětná hlášení
  • programy na režijní výdeje, na převody mezi sklady
  • tisk štítků pro majetek s čárovými kódy