cs | en

Sledujte nás: 

Controlling

Modul Controlling je moderním nástrojem řízení výrobního podniku pro sledování výnosů a nákladů. Data předávaná z ostatních modulů ALTEC Aplikace jsou zpracována tak, aby poskytla detailní informace o rentabilitě jednotlivých částí firmy (divizí, středisek, dílen, pracovišť atd.) nebo nositelů nákladů (zakázek, výrobků, částí výrobního programu atd.).

 •  Mezi základní funkce modulu Controlling mimo jiné patří:
  • sledování plánovaných a skutečných výnosů a nákladů:
             - automatizované vstupy
             - manuální vstupy (rozdělení prvotních nákladů, vnitropodnikové zúčtování)
             - plánování výnosů a nákladů středisek v hodnotových i objemových ukazatelech
             - členění plánovaných nákladů na fixní a variabilní
             - výpočet plánu pevného nebo pružného, tj. závislého na objemu výroby
  • informace o operativním hospodaření středisek:
             - analýza hospodárnosti (odchylky plánu a skutečnosti)
             - meziroční porovnání, vývojové trendy
             - zjišťování rentability, porovnání výnosů a nákladů, hospodářský výsledek střediska
             - sledování skupin středisek
  • operativní vyhodnocení nositelů nákladů (např. obchodních zakázek):
             - možnost vyhodnocování nákladů a výnosů na úrovni až tří na sobě nezávislých nositelů          
             - zjišťování meziročních odchylek výnosů a nákladů u zakázek
             - výpočet zisků a ztrát
             - vyhodnocení podílu nákladových druhů na celkové tržbě
  • tvorba plánů
             - porovnání plánované a skutečné hodnoty výnosů a nákladů
             - automatizované vstupy, importy a exporty plánů
             - manuální vstupy (rozdělení prvotních nákladů, vnitropodnikové zúčtování)
             - plánování výnosů a nákladů středisek v hodnotových i objemových ukazatelech
             - výpočet pevného nebo pružného plánu, tj. plánu závislého na objemu výroby
             - možnost tvorby až 99 druhů plánů pro jedno členění
  • standardní a uživatelské výkazy
  • možnost přečíslování středisek