cs | en

Sledujte nás: 

Controlling

Modul Controlling je moderním nástrojem řízení výrobního podniku pro sledování výnosů a nákladů. Data předávaná z ostatních modulů ALTEC Aplikace jsou zpracována tak, aby poskytla detailní informace o rentabilitě jednotlivých částí firmy (divizí, středisek, dílen, pracovišť atd.) nebo nositelů nákladů (zakázek, výrobků, částí výrobního programu atd.).

  •  Mezi základní funkce modulu Controlling mimo jiné patří:
    • sledování plánovaných a skutečných výnosů a nákladů:
                - automatizované vstupy
                - manuální vstupy (rozdělení prvotních nákladů, vnitropodnikové zúčtování)
                - plánování výnosů a nákladů středisek v hodnotových i objemových
                   ukazatelích
                - členění plánovaných nákladů na fixní a variabilní
                - výpočet plánu pevného nebo pružného, tj. závislého na objemu výroby
    • informace o operativním hospodaření středisek:
                - analýza hospodárnosti (odchylky plánu a skutečnosti)
                - meziroční porovnání, vývojové trendy
                - zjišťování rentability, porovnání výnosů a nákladů, hospodářský výsledek
                  střediska
                - sledování skupin středisek
    • operativní vyhodnocení nositelů nákladů (např. obchodních zakázek):
                - možnost vyhodnocování nákladů a výnosů na úrovni až tří na sobě nezávislých
                  nositelů          
                - zjišťování meziročních odchylek výnosů a nákladů u zakázek
                - výpočet zisků a ztrát
                - vyhodnocení podílu nákladových druhů na celkové tržbě
    • tvorba plánů
                - porovnání plánované a skutečné hodnoty výnosů a nákladů
                - automatizované vstupy, importy a exporty plánů
                - manuální vstupy (rozdělení prvotních nákladů, vnitropodnikové zúčtování)
                - plánování výnosů a nákladů středisek v hodnotových i objemových
                  ukazatelích
                - výpočet pevného nebo pružného plánu, tj. plánu závislého na objemu výroby
                - možnost tvorby až 99 druhů plánů pro jedno členění
    • standardní a uživatelské výkazy
    • možnost přečíslování středisek