Nákup


Modul Nákup slouží k zabezpečení obchodních vztahů s dodavateli, jejich klasifikaci dle norem ISO 9000 (dle kvality, termínu a ceny dodá­vek) a podporuje výběr optimálního dodavatele dle zvoleného kritéria. Monitoruje celý cyklus od poptávky přes nabídku a uzavření hospodářské smlouvy až po převzetí dodávky a fakturaci.

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY:  
  • návrhy na objednávky a automatické generování objednávek s ohledem na stavy skladů, pojistné zásoby a požadavky pro výrobu
  • tisk objednávky dle uživatelsky definovaného formuláře, možnost odesílání objednávek pomocí e-mailu nebo v uživatelsky definovaném souboru
  • kontrola termínů dodávek a případný tisk upomínek dodavatelům
  • příjem materiálů, přezkoušení faktur a přesná evidence VPN
  • kompletní zpracování objednávek
  • objednávání a vyřizování kooperací
  • tisk sériových poptávek
  • dodavatelské ceny, množstevní ceny
  • statistiky nákupu s možností grafického výstupu
  • vazba na moduly sklady a účetnictví

V modulu Nákup můžete provádět i hodnocení jednotlivých dodavatelů, což oceníte zejména ve chvíli, kdy se potřebujete rychle rozhodnout pro dodavatele a mít tak k dispozici přehledné údaje na základě předchozích zkušeností.