cs | en

Sledujte nás: 

Prodej

Modul Prodej zajišťuje podporu obchodního a marketingového útvaru při realizaci obchodních a marketingových procesů a přispívá ke zvyšování konkurenceschopnosti nabízených výrobků a služeb.

Prodejní organizace zvláště ocení velké možnosti v automatickém dohledávání prodejních cen, přirážek a slev dle různých kritérií, množstevní a hodnotové rabaty, sledování odměn vlastních i externích dealerů dle dosažených obratů, výpočty bonusů zákazníků a další funkce.

Výrobní organizace ocení přímou návaznost na modul výroby, nákupu a skladů, zvláště pak automatické zakládání dispozic pro výrobu i nákup, sledování stavu výrobků na skladech s možností rezervace zboží pro zákazníky.
Mezi základní funkce modulu Prodej mimo jiné patří:
  • kompletní zpracování prodejních zakázek a dodacích listů (nabídky, přímé faktury, zálohové faktury, běžné zakázky, dobropisy)
  • rozsáhlé statistiky zakázek a statistiky obratů
  • automatické odepisování ze skladů při tisku dodacího listu nebo faktury
  • zpracování v cizí měně, tisk v cizí řeči
  • převod do účetnictví v okamžiku vystavení faktury
  • rozsáhlá hierarchie prodejních cen výrobků
  • zpracování JSD a INTRASTAT s vazbou na číselníky EU
  • vazba na e-shop, EDI a čárové kódy