Prodej


Modul Prodej zajišťuje podporu obchodního útvaru při realizaci obchodních a marketingových procesů a přispívá ke zvyšování konkurenceschopnosti nabízených výrobků a služeb.

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY:
  • zpracování a tisk nabídek, kupních smluv, celních faktur
  • kompletní zpracování prodejních zakázek a dodacích listů (nabídky, přímé faktury, zálohové faktury, běžné zakázky, dobropisy)
  • automatické odepisování ze skladů při tisku dodacího listu nebo faktury
  • vedení konsignačních zakázek a konsignačních skladů
  • vazba na e-shop, EDI a čárové kódy
  • zpracování JSD a INTRASTAT s vazbou na číselníky EU, generování INTRASTAT
  • rozsáhlé statistiky zakázek a statistiky obratů
  • zpracování v cizí měně, tisk v cizím jazyce
  • automatická kontrola minimální ceny

Vazba na externí systémy probíhá formou importu a exportu zakázek (EDI, e-shop) či zasíláním faktur a dodacích listů prostřednictvím elektronické pošty.

Img Discussing project

Prodejní organizace zvláště ocení velké možnosti v automatickém dohledávání prodejních cen, přirážek a slev dle různých kritérií, množstevní a hodnotové rabaty, vazbu na kalkulace a další funkce. Stejně tak je v systému možné sledování odměn dealerů dle dosažených obratů.

Pro výrobní organizace je důležitá přímá návaznost modulu Prodej na modul Výroby, Nákupu a Skladů, zvláště pak automatické zakládání dispozic.

Přínosné je také sledování stavu výrobků na skladech s možností rezervace zboží pro zákazníky, což vede k pružnějším reakcím v rámci odbytu a zkrácení času na zpracování zakázek.