cs | en

Sledujte nás: 

Řízení a plánování výroby

Modul Řízení a plánování výroby (RPV) slouží k zpracování výrobních zakázek. Podkladem jsou data z modulu TPV. Výrobní zakázky se zakládají na základě požadavků prodeje nebo plánu výroby. Výrobní zakázky vytvářejí požadavky na polotovary a materiály. Požadavky na polotovary generují výrobní podzakázky. Požadavky na materiály se automaticky promítají do modulu Nákup.

Mezi základní funkce modulu Řízení a plánování výroby mimo jiné patří:
  • kompletní zpracování výrobních zakázek
  • kalkulace dle různých kalkulačních vzorců
  • možnost zpracování zakázek pomocí čárových kódů
  • možnost kusové evidence
  • možnost prohlížení výkresů i náčrtků po jednotlivých operacích
  • automatické přebírání údajů z prodejních zakázek
  • zmetková agenda