Skladové hospodářství


Modul Sklady je jednou ze základních komponent celého systému řízení výroby. Jsou v něm udržovány nosné databáze systému v oblasti logistiky a výroby. Snadné ovládání, jednoduchost a flexibilita jsou vlastnosti, které zpříjemňují veškeré prováděné operace.

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY:
 • automatická vazba materiálových účtů a jejich protiúčtů dle druhu pohybu
 • důsledná žurnalizace skladových pohybů, jejich původců a stavů skladu
 • snadné provádění inventur s následným generováním inventurních mank a přebytků
 • automatické generování pohybů vratných obalů
 • řešení problematiky místně odloučených skladů
 • rychlý přehled stavu skladů v měrných jednotkách i ve finančním ocenění
Ilustrační foto - sklady

Funkcionalita pro vedení skladů umožňuje provádět kompletní skladové operace z PC, z přenosného terminálu, dotykového displeje nebo automaticky na pozadí zpětného hlášení. Sklady se následně člení na sklady materiálů, polotovarů, hotových výrobků, nářadí, nástrojů a měřidel. Evidence konkrétního skladu může nebo nemusí být zahrnuta do účetnictví. Definováním typu účtů (skladových nebo výrobkových) pro skladové obraty je možné vytvářet relace na další účetní a finanční systémy.

Img Discussing project

DALŠÍ FUNKCE MODULU SKLADY UMOŽŇUJÍ:

 • parametrické omezení přístupu uživatelů k jednotlivým skladům – podpora hmotné zodpovědnosti
 • vytváření skladových pohybů na základě snímání vstupních údajů z čárového kódu
 • možnost automatického generování vybraných skladových pohybů
 • sledování atestů, šarží, data uložení, místa uložení i jakosti.
 • dvoustupňová archivace skladových pohybů
 • komplexní kusová evidence, sledování pohybů jednotlivých výrobních čísel
 • evidence měřidel dle ISO 9000, kalibrační protokoly
 • rozhraní na automatické regálové zakladače
 • uživatelská definice skladové uzávěrky¨
 • sledování vratných obalů