cs | en

Sledujte nás: 

Skladové hospodářství

 

Je jednou ze základních komponent celého systému řízení výroby. Jsou v něm udržovány nosné databáze celého systému. Snadné ovládání, jednoduchost a flexibilita jsou vlastnosti, které zpříjemňují veškeré prováděné operace.

Mezi základní funkce modulu Sklady mimo jiné patří:
  • možnost členění skladových pohybů do tří základních oblastí, přičemž každá z nich může zahrnovat pohyby pro více skladových období
  • evidence stavů podle jakostního třídění, rezervací položek na zakázky, data použitelnosti, místa uložení apod.
  • vytváření skladových pohybů na základě snímání vstupních údajů z čárového kódu
  • uživatelsky lze definovat rozsah prováděné uzávěrky, přičemž každý krok lze provádět samostatně
  • komplexní kusová evidence výroby a skladování
  • sledování atestů, šarží, data uložení, místa uložení i jakosti v souladu s ISO 9000
  • možnost automatického generování vybraných skladových pohybů
  • sledování pohybů jednotlivých výrobních čísel
  • podpora vícemístného uložení, rozhraní na automatické regálové zakladače
  • rezervace na skladech