cs | en

Sledujte nás: 

Systémová administrace

 

Modul zabezpečuje administraci uživatelů, návaznost na operační systém a vnější prostředí, údržbu společných číselníků a dalších dat společně využívaných všemi moduly systému. Modul je pro provoz systému nezbytný a povinný.

Mezi základní funkce modulu Systémová administrace mimo jiné patří:
  • automatická aktualizace klienta aplikace
  • verzovací systém, přehled, aktivace, deaktivace nových verzí a jejich posílání e-mailem
  • posílání zpráv mezi přihlášenými uživateli
  • přehled vytvořených sestav a archivace sestav
  • zpracování informací dalšími nástroji (XLS, Dbf formáty, INFOMAKER)
  • zpracování dat do grafů
  • sledování činnosti uživatelů
  • uživatelsky definovatelné nabídky