cs | en

Sledujte nás: 

Účetnictví


Poskytuje informace o hospodaření celého podniku. Řeší úlohy z oblasti základního účetnictví, saldokonta dodavatelů a odběratelů, platebního styku, majetkových sankcí (penalizace) a dalších. Sledování správného průběhu účetnictví umožňuje vedení účetního deníku a hlavní knihy, výpisy z jednotlivých účtů a přehledy zůstatků. Veškerá data účetního modulu lze, stejně jako v celém systému, zpřístupnit k dalšímu zpracování v běžných databázích, tabulkových procesorech nebo manažerských systémech.

Mezi základní funkce modulu Účetnictví patří:
  • kmenová data - dodavatelé a odběratelé, banky, účtová osnova, sazby DPH, cizí měny, platební podmínky
  • možnost účtování do běžného a následujícího měsíce, na povolení i možnost účtování do libovolného uzavřeného měsíce v běžném i minulém účetním období
  • promítnutí aktualizovaných počátečních zůstatků běžného účetního období do již uzavřených měsíců tohoto období
  • možnost přechodu na hospodářský rok s respektováním přechodového účetního období, které může mít více nebo méně než 12 měsíců
  • po zaúčtování dodavatelsko-odběratelských vztahů okamžitá informace v saldokontu
  • možnost vypracování libovolných výkazů podle pravidel předem stanovených v definici výkazů (Rozvaha, Výsledovka, Cashflow a další uživatelsky definované výkazy)
  • zpracování sestav a výsledků za jakékoliv účetní období zpětně