cs | en

Sledujte nás: 

APIS


ALTEC Productive Intelligence System

ALTEC Productive Intelligence System je integrovaná sada nástrojů pro podporu řízení. Dokáže jednoduše sledovat výkonnost podniku, vytvářet analýzy a simulace, přehledy o provozu, zakázkách, nákladech, vytížení kapacit, úrovni využití zdrojů, a další. Umožňuje efektivně a účelně získávat a využívat data nejen z podnikových informačních systémů a prezentovat je ve formě grafických panelů a reportů, které si každý uživatel snadno přizpůsobí podle svých potřeb.

Určitou část požadavků zákazníků pokrývají připravené výstupy v oblasti Financí, Distribuce, Výroby, Personalistiky a Monitoringu. V případě specifických požadavků  je možné  zakázkové řešení zaměřené na konkrétní problematiku vyvinout buď dodavatelsky nebo vlastními silami.

Přínosy z pohledu našich zákazníků:
  • přesné a aktuální informace pro management bez použití primárního systému
  • snadná modifikace a tvorba výstupů uživatelem
  • možnost zakázkových řešení specifických požadavků zákazníkaOperativní řízení výrobních kapacit
  • další rozvoj i bez nutnosti součinnosti dodavatele
  • vizualizace dat do jednoho výstupu z několika různých zdrojů
  • rychlost zavedení i ověření řešení