cs | en

Sledujte nás: 

Lidské zdroje

IFS Lidské zdroje vyhovuje požadavkům české legislativy, poskytuje předdefinované sestavy pro příslušné úřady a umožňuje uživatelsky vyhledat a kompilovat archivovaná data.

Tento modul vyniká zejména v 

  • Provázanosti na IFS (personalistika, docházka, výroba, projekty, finance)
  • Parametrickém nastavení způsobu výpočtu mezd, zadávání do budoucnosti
  • Uživatelských číselnících a definici specifických mzdových složek
Pavlína Klecarová
Pavlína Klecarová
garant pro modul Mzdy

Věděli jste, že...

s modulem IFS Lidské zdroje řídí mzdy a personalistiku i firma LMC a jako jeho největší přínos vnímá zejména propracované propojení s ostatními moduly IFS.

Šetří čas a peníze racionální a efektivní správou lidských zdrojů a je schopen poskytovat rychlou a přesnou analýzu, nebo zajistit potřeby společnosti i zaměstnanců v oblasti kvalifikace a dalšího rozvoje. Tento modul je nezbytným předpokladem pro úspěšné strategické plánování. Modul obsahuje komponenty - samoobslužný portál pro zaměstnance, cestovní náklady, projektové výkaznictví, čas a docházka, mzdové účetnictví, kurzy a školení, řízení lidského kapitálu a nábor pracovníků. Veškeré tyto moduly jsou přímo napojené na ERP systém IFS a předávají si mezi sebou důležité informace.