cs | en

Sledujte nás: 

PERMIS - Mzdy a Personalistika


Jednou z největších hodnot současných prosperujících podniků je bezesporu lidský kapitál. Jeho správa a řízení se stává pro manažery téměř na všech úrovních nedílnou součástí základních informací pro jejich rozhodování. 

Personální a mzdový systém PERMIS je moderní, komfortní nástroj pro řízení lidských zdrojů. Kromě rozvinutých výpočtových algoritmů pro výpočet téměř všech druhů mezd obsahuje i podporu personálního řízení, které je připraveno dle norem řady ISO 9000. 

Díky své otevřenosti umožňuje integraci s dalšími uživateli provozovanými aplikacemi, zejména v oblasti ekonomiky, logistiky a výroby. Mzdová část programu PERMIS vychází z původního produktu PaM. V roce 2004 byla přizpůsobena legislativním změnám i náročnějším požadavkům uživatelů - konfigurovatelnost, uživatelská přívětivost, rychlost, flexibilita atd. 
Efektivitu řešení je možné spatřit zejména v těchto aspektech :
  • použitá technologie, která umožňuje velmi rychle reagovat na různorodé potřeby v oblasti lidských zdrojů
  • pružnost aplikace a rychlý přístup k informacím umožňuje využít řešení ke strategickým úvahám, které potřebují integrovaný výstup systematizace, mzdových nákladů, ale i požadavků na kvalifikaci
  • spolehlivost aplikace MZDY je podložena mnohaletým působením na tomto trhu a umožňuje orientaci uživatele společnosti zejména na řízení lidských zdrojů