Vytěžování dokumentů DOCU-X OCR


Již nemusíte přepisovat data z dokumentů do ERP. Systém DOCU-X OCR za Vás vyčte data ze skenovaných nebo elektronických dokumentů a uloží je do Vašeho ERP nebo jiného informačního systému.

 

DMS_ilustrační foto
DOCU-X OCR_vytěžování faktur

Neztrácejte čas přepisováním dat z dokumentů!

Již nemusíte přepisovat data z dokumentů do ERP

Systém DOCU-X OCR za Vás vyčte data ze skenovaných nebo elektronických dokumentů a uloží je do Vašeho ERP nebo jiného informačního systému.

Validace vstupních dat

Systém umožňuje automatickou validaci (kontrolu) vytěžených i zadaných údajů. Při vytěžení nebo zadání hodnoty atributu dojde ke kontrole hodnoty ve Vašem ERP systému, a pokud je hodnota chybná, je vytěžený atribut zvýrazněn červeně a je vypsán důvod, proč je daná hodnota nesprávná.

Automatické zpracování dokumentů

S DOCU-X OCR může být pořízení a správné uložení dokumentu pouze otázkou vložení papírového dokumentu do skeneru. Naskenované dokumenty nebo jiné dokumenty v elektronické podobě uložené do vstupního adresáře mohou být zpracovány zcela automaticky.

Redukujte Vaše finanční náklady!

Snížení času potřebného na pořizování dokumentů

V DOCU-X OCR jsou z dokumentů vytěžovány údaje podle naučených šablon, dokument je tak uložen se správnými popisnými daty i bez zásahu uživatele. Již nemusíte dokument nikam manuálně ukládat ani přepisovat data do systému. Uložení dokumentu s DOCU-X OCR může být pouze otázkou vložení „papíru“ do skeneru. Tento postup Vám ušetří čas při ukládání dokumentů a Vy se tak můžete soustředit na Váš core business.

Snížení chybovosti dat

Při manuálním přepisování dat z tištěných dokumentů vznikají chyby velmi snadno. S použitím DOCU-X OCR se jim můžete vyhnout a výrazně tak snížit chybovost zpracovávaných dat. Vytěžená data jsou validována dle nastavených pravidel, vytěžené hodnoty mohou být také ověřeny kontrolou oproti jiným datovým zdrojům, například ve Vašem informačním systému. Texty načtené z dokumentu s nízkou spolehlivostí vytěžení, mohou být předloženy ke kontrole uživateli, čímž je riziko uložení chybné hodnoty minimalizováno.

Snížení nákladů

Snížením pracnosti při pořizování dokumentů, automatickou kontrolou dat na vstupu a automatickým zpracováním dokumentů ušetříte čas Vašich pracovníků nejen při pořizování dokumentů, ale také následně, když Vaši pracovníci nemusí řešit různé anomálie v datech díky automatické kontrole dat na vstupu.

Aby společnosti zůstaly konkurenceschopné v dnešním prostředí businessu, musí nepřetržitě usilovat o to, aby eliminovaly nadbytečnost v jejich elektronických záznamech současně se zlepšováním přístupnosti a řízením toku důležitých informací v jejich společnostech. Nepřetržitý proces vzniku a změn různých typů souborů asociovaných s různými softwarovými aplikacemi může způsobovat nepřehlednost v elektronické dokumentaci. Získejte kontrolu nad elektronickým nepořádkem s nejlepším softwarovým nástrojem Správa dokumentů M-Files, který je dnes na trhu. M-Files přináší inovativní vlastnosti umožňující zefektivnit proces správy dokumentů a poskytuje silné a uživatelsky přívětivé řešení, s kterým získáte přehled nad soubory.

Mám zájem o 30 denní demo verzi M-Files!