Trendy rozvoje ERP – zákaznický den nabitý informacemi

Děkujeme za velkou účast a zájem o modernizovanou aplikaci s jejími doplňky pro snadné používání.

První vystoupil ředitel společnosti ALTEC a.s. František Čulík a představil vizi společnosti, náš pohled na modernizaci ALTEC Aplikace a předpokládanou budoucnosti společnosti.
Druhé časové pásmo patřilo Bohuslavu Cechmeisterovi, obchodnímu řediteli ALTEC a.s., ten prezentoval v obecné rovině to, co bychom od ERP měli čekat, jaké konflikty můžou nastat při požadavcích na vývoj a jak správně tlačit vývoj kupředu.

Třetím blokem byla jedna z nejdůležitějších prezentací dne, prezentace Martina Munzara, vývojáře ALTEC Aplikace. Pan Munzar začal poněkud ze široka, aby si tak vytvořil správnou atmosféru a všem přítomným vysvětlil náš pohled na věc. Po ukázkách průřezu dějin GUI informačních systémů se přesunul k prezentaci naší práce, práce na modernizaci a pokrytí těch nejmodernějších grafických potřeb. Uživatelsky příjemné prostředí, snadná ovladatelnost a jednoduché napojení na další aplikace, to jsou 3 klíčové vlastnosti, které vnímáme jako významné body modernizace ALTEC Aplikace.

Po třetím bloku následoval blok čtvrtý, ve kterém měl slovo Jaromír Odvárka, ředitel ALTEC Aplikace. Pan Odvárka mluvil především o tom, jakým způsobem jsme přijali zákaznické požadavky na modernizaci, jak jsme s nimi zacházeli a jak konkrétně požadavky zpracovávali, dostalo se i na první vlnu dotazů pomocí Sli.do.

Po prezentaci pana Odvárky jsme všem dopřáli dostatek času k vstřebání informací a doplnění energie u oběda.

Prvním blok po obědě si vzal na starosti pan Václav Houser, který prezentoval nedílnou a přesto oddělitelnou součást ALTEC Aplikace, BNS. Business navigation system je systémem pro podporu manažerského rozhodování a plánování, nyní již BNS považujeme za standardní uživatelsky volitelný modul ALTEC Aplikace.

Dalším blokem, který po obědě účastníky příjemně budil byl Používejte BI efektivně a s rozumem prezentovaný panem Michalem Hejdánkem. Michal prezentoval BI nástroj Tableau, které stejně jako BNS považujeme za standardní část ALTEC Aplikace a nabízíme ho klientům, aby svůj reporting zvládali rychle, efektivně a na základě dat mohli rozhodovat.

Posledním blokem dne byla ukázka toho, jak dokážeme dostat fakturu od skeneru až do nitra ERP, toto téma pro nás prezentoval Jiří Hendrych. Stejně jako u dvou předchozích případů, jedná se o funkci, kterou považujeme za standardní v paletě našich funkcionalit. Jediným faktorem není určitě jen ulehčení práce účetních, je to zejména zefektivnění práce a odstranění chyb v rané fázi pořizování faktur.