Upgrade ALTEC Aplikace

K dnešnímu dni byla distribuována nová verze komplexního systému pro řízení podniku ALTEC Aplikace. Jedná se o verzi A5.6, kterou pokračujeme v pravidelných UPGRADE našeho systému. Pololetní cyklus v zasílání UPGRADE předpokládáme i nadále – příští verzi tedy plánujeme na listopad 2016.

Verze A5.6 byla před hromadnou distribucí měsíc provozována v naší firmě a ve společnosti Farmet Česká Skalice, které tímto děkujeme za spolupráci při ověřování. Doufáme, že tento postup eliminoval problémy, které by se mohly vyskytnout při hromadném nasazení.
UPGRADE A5.6 zahrnuje všechny změny a doplňky provedené v ALTEC Aplikaci od nasazení verze A5.5 do rutinního provozu u prvních zákazníků v listopadu 2015. Rádi bychom Vás ubezpečili, že vývoji ALTEC Aplikace věnujeme trvalou pozornost.
UPGRADE na verzi A5.6 není vázán na žádnou uzávěrku.
 P1020783