Valná hromada společnosti ALTEC rozhodla o přeměně akcií

Designed by Freepik_dow-jones

Valná hromada společnosti ALTEC a.s. rozhodla dne 23.11.2017 o přeměně  listinných akcií na zaknihované akcie.

Tedy 1.032 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000 Kč v listinné podobě se přemění na 1.032 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000 Kč v zaknihované podobě.

Vlastníci akcií se vyzývají, aby ve lhůtě dvou měsíců ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí odevzdali své listinné akcie v sídle společnosti ALTEC a.s. Vlastník akcií současně při odevzdání akcií sdělí číslo svého majetkového účtu zřízeného v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů, na který budou jeho zaknihované akcie zaevidovány.