Zákaznický den ALTEC a CDC Data na Brněnské přehradě

Ve dnech 19. – 20.9.2019 jsme ve spolupráci se společností CDC Data s.r.o. připravili pro své zákazníky setkání v krásném prostředí Brněnské přehrady.

Účast byla hojná, sjelo se přes 60 zákazníků a dohromady se zástupci obou společností činil celkový počet na 100 lidí, čímž jsme zcela zaplnili kongresové prostory hotelu Rakovec. Dopolední program byl zahájen úvodním slovem obou pánů ředitelů a poté následovaly zajímavé prezentace na nejrůznější témata, včetně představení našeho DMS softwaru M-Files. Odpolední program probíhal ve dvou oddělených sálech a návštěvníci se mohli rozhodnout, jaké prezentace si vyslechnou. Sál v režii Altecu byl věnován IFS aplikacím a novinkám verze 10 v oblastech finance, personalistika a výroba.

Po odborné části programu jsme se všichni přesunuli na vyhlídkovou plavbu po Brněnské přehradě. Na parníku proběhla degustace vín s výkladem a každý si tak mohl vybrat víno dle své chuti pro konzumaci na zbytek večera. V průběhu plavby jsme také se zákazníky diskutovali o všem, co je zajímalo a krom dobrého vína a jídla se nám naskytl i krásný výhled na hrad Veveří.

Večerní program byl zpestřen o vědomostní kvíz, jehož úspěšní řešitelé si odnesli spoustu zajímavých cen. Jako zlatý hřeb večera dorazil kouzelník, který nás nejen pobavil svým osobitým humorem, ale zároveň v nás vyvolal údiv nad svými triky a kouzly, zejména při předvádění mikromagie u jednotlivých stolů. Jak sám v nadsázce řekl, pokazil nám tím zbytek večera, protože jsme poté všichni dumali nad tím, jak to jen dělá.

Někteří účastníci se s námi rozloučili ve večerních hodinách, ostatní využili i možnost noclehu na hotelu a část z nich se ještě druhý den věnovala individuálním konzultacím.

Ohlasy na celý den byly od všech zúčastněných jen kladné, proto jsme velice rádi, že se celá akce vydařila a budeme se těšit na další, kterou v budoucnu určitě opět zorganizujeme.