Zastoupení IFS v Česku a na Slovensku změnila majitele

Making agreement

V lednu 2019 došlo k převzetí společností IFS Czech s.r.o., sídlící v Praze, a IFS Slovakia s.r.o. polským IFS partnerem, společností InfoConsulting  Sp.z o.o. se sídlem ve Varšavě. Současně došlo i k přejmenování uvedených společností na InfoConsulting Czech s.r.o. a  InfoConsulting Slovakia s.r.o. Uvedené organizační změny se naší společnosti ALTEC dotýkají pouze okrajově. Nadále pokračuje úzká spolupráce mezi ALTEC a.s. a českou pobočkou společnosti InfoConsulting. Ta je hlavním garantem softwarových úprav, které tvoří českou legislativní lokalizaci systému IFS a také zároveň funguje jako hlavní koordinátor obchodních aktivit IFS na českém a slovenském trhu. Dochází rovněž k posílení a zintenzivnění spolupráce naší společnosti s dceřinou společností IFS CEE Sp.z o.o., se sídlem ve Varšavě, která je nyní naším hlavním smluvním partnerem a garantem podpory pro naši společnost a její zákazníky – uživatele systému IFS Applications.

Hlavním strategickým cílem korporace IFS a pochopitelně i naším, je úroveň a kvalitu servisních služeb posunout na novou, vyšší úroveň. Věříme, že vstup nového IFS distributora a servisního partnera, společnosti InfoConsulting do ČR, k tomu výrazně přispěje. Zatímco společnost IFS Czech s.r.o., jako dceřiná společnost IFS korporace, byla primárně zaměřena především na prodej sw licencí IFS, IFS partneři se soustřeďují v první řadě na poskytování servisních služeb zákazníkům. Vstup společnosti InfoConsulting tedy znamená významné rozšíření servisní kapacity pro uživatele IFS produktů v ČR a nepochybně i zvýšení konkurenčního tlaku na další IFS partnery v ČR, včetně naší společnosti. Jde ale i o potvrzení faktu, že IFS aplikacím se v ČR daří, rodina uživatelů tohoto systému se trvale zvětšuje a tím vzrůstá i poptávka po konzultačních a servisních kapacitách.

My v ALTECu jsme příchod společnosti InfoConsulting na český trh přivítali.  Jsme rádi, že se nabídka servisních služeb určených IFS uživatelům rozšiřuje a věříme, že zlepšování dostupnosti servisních služeb pro zákazníky se odrazí ve zvýšeném zájmu o IFS Aplikace na českém trhu podnikových informačních systémů. To je určitě i v našem zájmu.