AKTUALITY

Designed by Freepik

Dokončené projekty střediska IFS Applications

V letošním roce došlo k úspěšnému dokončení upgrade systému IFS Applications na verzi 10 z verze 7.5 ve společnostech VIADRUS a.s. a MS UTILITIES & SERVICES a.s. Společnost VIADRUS a.s. patří k předním českým výrobcům litinových radiátorů, kotlů, litinových odlitků a dalších produktů z oboru topenářské techniky. MS UTILITIES & SERVICES a.s. se angažuje v oblasti výroby a distribuce energetických médií, dále se zabývá ...

Vytěžování dokumentů v SOPO s.r.o. šetří čas i náklady

Ve společnosti SOPO s.r.o. byla v letošním roce naimplementovaná a spuštěná funkcionalita vytěžování přijatých faktur. Společně se společností SOCOS IT s.r.o. jsme vytvořili řešení napojení systému DOCU-X OCR na systém IFS Applications, které zajišťuje automatizaci celého procesu zpracování přijaté faktury, kdy se pomocí DOCU-X OCR přijatá faktura oskenuje, a na základě získaných dat se faktura automaticky založí i v IFS,...

Ukliďme Česko 2020

Stejně jako minulý rok, i letos na podzim, jsme se v ALTECu připojili k celorepublikové akci „Ukliďme Česko“ a vydali se trochu zútulnit naše město. Ve spolupráci s odborem životního prostředí na MÚ Dvůr Králové jsme vybrali lokalitu od Tyršova koupaliště – podél železniční vlečky do Bezručovy ulice, kterou hojně využívají chodci, cyklisté i rodiny s dětmi. Naplnili jsme zde několik pytlů odpadu, zejména plechovek,...

Gartner Magic Quadrant 2020 jmenoval IFS vítězem v oblasti Field Service Management

IFS dosáhla opět nejvyšší pozice pro rok 2020 v oblasti správy služeb. Nejnovější umístění v Gartner Magic Quadrant pro Field Service Management (FSM) považuje IFS za důkaz své dlouhodobé strategie investování do produktů a jedinečného zaměření na zákazníka. Od roku 2014 je IFS v tomto výzkumu uznávána jako leader. IFS se dívá zpět na rok 2019 jako na další transformační rok v prostoru FSM, během...

Nucleus Research již po sedmé označil systém M-Files za lídra na trhu

Společnost M-Files dosáhla i v roce 2020 nejlepších hodnot mezi konkurenty v technologické matici Nucleus Research Content Management. Nucleus hodnotí dva klíčové faktory, funkčnost a použitelnost. M-Files získaly v obou oblastech nejvyšší hodnocení a staly se tak již po sedmé lídrem mezi dodavateli v oblasti správy obsahu. Jako nezávislý analytik třetích stran se společnost Nucleus Research již dvacet let podílí na technologickém výzkumu a poradenství....

Slavíme desetileté výročí s M-Files

V červenci 2020 je tomu přesně deset let, co jsme navázali partnerství se společností M-Files a započali distribuci tohoto DMS systému v Čechách a na Slovensku. Toto výročí nás přimělo k malému ohlédnutí a zhodnocení, jak nám společné partnerství prospívá. Myslím, že můžeme neskromně říct, že za těch deset let jsme ušli obrovský kus cesty a M-Files se doslova staly součástí našich životů....

Setkání uživatelů ALTEC Aplikace 2020

Na poslední červnový den jsme ve spolupráci se společností RDD s.r.o. připravili tradiční setkání uživatelů ALTEC Aplikace. Setkání se zúčastnilo 25 zástupců ze 12 společností, dále pak zástupci RDD s.r.o., SoPHIS a.s. a ALTEC a.s. Cílem setkání bylo především seznámení zákazníků s přechodem skupiny ALTEC Aplikace pod společnost RDD a nastínění perspektiv do budoucna. Zákazníci se v úvodu dozvěděli o organizačních změnách...

Teambuilding CDC Data + ALTEC 2020

Společnosti CDC Data s.r.o. a ALTEC a.s. jsou již nějakou dobu majetkově propojené a v letošním roce probíhá společná fúze. Abychom utužili vzájemné kolegiální vztahy, uspořádali jsme na konci června první společný teambuilding. Poslední měsíce jsme museli, díky akutní fázi doby „koronavirové“, komunikovat zejména přes telefony, emaily či telekonference, proto jsme uvítali možnost osobního setkání, seznámení a pobavení se...

Designed by Freepik

ALTEC navázal spolupráci se společností RDD

K 1.6.2020 došlo k převodu ALTEC Aplikace na společnost RDD s.r.o. Spolu s produktem přechází i kompletní vývojářský tým. Cílem této změny je nadále udržovat vysokou kvalitu služeb a přinášet další vylepšení v rámci podpory i funkcionality produktu, tak aby byli všichni zákazníci s ALTEC Aplikací i nadále maximálně spokojení. Mezi důležité cíle provedených změn patří co nejrychlejší dokončení nové verze ALTEC Aplikace. Za tímto účelem...

Designed by freepik

Práce z domu může být efektivní a plnohodnotná díky M-Files

Vzhledem k současné koronavirové pandemii pracuje spousta lidí z domova, tedy formou homeoffice a každý se s tím vypořádává, jak může. Efektivita jejich práce záleží zejména na dostupnosti firemních informací a na možnostech, jak s těmito informacemi či dokumenty na dálku pracovat a sdílet je s kolegy. M-Files jsou moderní nástroj pro správu dokumentů a informací takovým způsobem, aby je měli vždy a všichni k dispozici. Umožňuje...