Setkání uživatelů ALTEC Aplikace 2015

Dne 20.10.2015 se uskutečnilo v Penzionu za vodou Setkání uživatelů podnikového informačního systému ALTEC Aplikace.

Akce byla zaměřena hlavně na problematiku plánování výroby, uživatelé systému byli kromě toho informování i o novinkách v ALTEC Aplikaci.  Systém pokročilého plánování výroby Plantune představil pan Ing. Ondřej Komenda z naší partnerské firmy InSophy s.r.o., na kterého navázal uživatel systému z firmy NN Steel Batňovice pan Stanislav Petráček. Jejich vystoupení podnítilo diskuzi o plánování výroby ve firmách a o úskalích, se kterými se zákazníci ve výrobě musejí potýkat. Účastníky z řad zákazníků i řešitele SW ALTEC Aplikace informace velmi zaujaly. Po obědě následovala jednání v sekcích podle zájmu účastníků – výroba, ekonomie, systém.P1020779