Skladové hospodářství


Modul Sklady je jednou ze základních komponent celého systému řízení výroby. Jsou v něm udržovány nosné databáze systému v oblasti logistiky a výroby. Snadné ovládání, jednoduchost a flexibilita jsou vlastnosti, které zpříjemňují veškeré prováděné operace.

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY
 • Automatická vazba materiálových účtů a jejich protiúčtů dle druhu pohybu
 • Důsledná žurnalizace skladových pohybů, jejich původců a stavů skladu
 • Snadné provádění inventur s následným generováním inventurních mank a přebytků
 • Automatické generování pohybů vratných obalů
 • Řešení problematiky místně odloučených skladů
 • Rychlý přehled stavu skladů v měrných jednotkách i ve finančním ocenění
Ilustrační foto - sklady

Funkcionalita pro vedení skladů umožňuje provádět kompletní skladové operace z PC, z přenosného terminálu, dotykového displeje nebo automaticky na pozadí zpětného hlášení. Sklady se následně člení na sklady materiálů, polotovarů, hotových výrobků, nářadí, nástrojů a měřidel. Evidence konkrétního skladu může nebo nemusí být zahrnuta do účetnictví. Definováním typu účtů (skladových nebo výrobkových) pro skladové obraty je možné vytvářet relace na další účetní a finanční systémy.

DALŠÍ FUNKCE MODULU SKLADY UMOŽŇUJÍ

Foto-dreamstime-muž ve skladu
 • Parametrické omezení přístupu uživatelů k jednotlivým skladům – podpora hmotné zodpovědnosti
 • Vytváření skladových pohybů na základě snímání vstupních údajů z čárového kódu
 • Možnost automatického generování vybraných skladových pohybů
 • Sledování atestů, šarží, data uložení, místa uložení i jakosti.
 • Dvoustupňová archivace skladových pohybů
 • Komplexní kusová evidence, sledování pohybů jednotlivých výrobních čísel
 • Evidence měřidel dle ISO 9000, kalibrační protokoly
 • Rozhraní na automatické regálové zakladače
 • Uživatelská definice skladové uzávěrky¨
 • Sledování vratných obalů